YÖK Bursluları Birimi Görev Tanımı
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Eğitim-Öğretim Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Birim

Dış İlişkiler Ofisi

Alt Birim

YÖK Bursluları Birimi

  1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan talep edilen kontenjanların Enstitü/Fakülte bazında koordineli olarak toplanması ve YÖK'ün ilgili sistemine veri girişlerinin yapılması,
  2. ÖYP Araştırma Görevlileri'nin yurtiçi-yurtdışı görevlendirilmelerine ait yolluk bildirim formlarını ve ödeme evraklarını 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na uygun olarak hazırlamak,
  3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca (ÖYP Araştırma Görevlileri'nin talepleri doğrultusunda) her türlü mal ve hizmeti satın almak,
  4. Satın alımlara ilişkin mal/malzemelerin, Taşınır Giriş ve Çıkış işlemlerini yapmak,
  5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan aktarılan tutarların kullanılmayan kısımlarının tespiti ve iade edilecek tutarlara ilişkin evrak düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi,
  6. 100/2000 YÖK Doktora Bursu, YÖK Destek Bursu (Lisans), Yurtdışı Araştırma Bursu (YUDAB) kapsamında üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin;
    • Her ayın yirmi beşi ile otuzu arasında bursiyerlerin ödemeye ilişkin belgelerini teslim almak, kontrol etmek ve ayın biri ile onu arası ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
    • Burs programlarından ayrılan öğrencilerin ödeneklerinin iade edilmesine ilişkin belgeleri hazırlamak.