Yabancı Uyruklu Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Birim

Dış İlişkiler Ofisi

Alt Birim

Yabancı Uyruklu Birimi

  1. Kendi imkanlarıyla öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere danışmanlık vermek,
  2. Kendi imkanlarıyla öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin başvurularını akademik takvimde belirlenen tarihlerde ve Gazi Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi çerçevesinde kontrol ve kabul etmek,
  3. Protokoller çerçevesinde Gazi Üniversitesi'ne gelen öğrencilere danışmanlık vermek,
  4. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslarıyla Gazi Üniversitesi'ne gelen öğrencilere danışmanlık vermek ve ilgili protokol çerçevesinde Gazi Üniversitesi'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi için gereken işlemleri yapmak,
  5. Gazi Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sistemi web sayfasındaki gerekli düzenleme ve değişikliklerin yapılmasını sağlamak,
  6. Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler KuruM Koordinatörlüğü tarafından belirlenen sekreterya işlerini yürütmek.