Protokoller Birimi Görev Tanımı
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Birim

Dış İlişkiler Ofisi

Birim

Protokoller Birimi

  1. Hazırlanan protokol metnini üniversite senatosunun onayına sunmak ve ilgili birimi bilgilendirmek,
  2. YÖK onayı sürecinde gerekli yazışmaları gerçekleştirmek,
  3. İşlemleri tamamlanan protokolleri 2 nüsha halinde Rektör onayına sunmak,
  4. Karşı kurum tarafından da imzalanan protokollerin 1 nüshasını arşivlemek,
  5. İmzalanan protokolleri Protokol Birimi web sitesinde yayınlamak,
  6. Gerekli yurtdışı yazışmalarını gerçekleştirmek (e-posta ve iletişim süreci),
  7. Protokol Komisonu sekreteryasını yürütmek, raporlamak ve yazışmaları yapmak,
  8. Diploma ve Derece Tespit Komisyonu'nun iş ve işlemlerini yürütmek.