Ölçme Değerlendirme Birimi Görev Tanımı
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Birim

Eğitim Planlama ve Geliştirme Ofisi

Alt Birim

Ölçme Değerlendirme Birimi

  1. Üniversitenin izleme-değerlendirme performans göstergelerine ilişkin verileri toplamak, verileri derlemek, raporlamak ve üst makama sunmak,
  2. Verileri bilimsel ve objektif bir biçimde değerlendirmek,
  3. Verilerin karşılaştırmalı grafiksel gösterimlerle raporlanmasını sağlamak,
  4. Uluslararası derecelendirme verilerini derlemek, başvuruları gerçekleştirmek.