Eğitim Planlama Birimi Görev Tanımı
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Birim

Eğitim Planlama ve Geliştirme Ofisi

Alt Birim

Eğitim Planlama Birimi

  1. Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapasamında sürdürülebilir ve geliştirilebilir eğitim-öğretim programlarının yapılandırılmasına yönelik 2547 sayılı YÖK Kanunu'nun 44 üncü, 46 ncı ve 58 inci maddeleri uyarınca çalışmalar yapmak,
  2. Programların tasarımı, onaylanma süreci, müfredatların oluşturulması veya güncellenmesi ile ilgili işlemleri, G.Ü. Senatosunun 21/3/2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi Program Açma/Kapatna, Müfredat Oluşturma ve Güncelleme çerçevesinde yürütmek,
  3. Üniversitede sunulan eğitimi planlamak, düzenlemek, değerlendirmek ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Diploma Eki (DE) ve Diploma Eki Etiketi ile ilgili çalışmaları koordine etmek,
  4. Eğitim-öğretim programlarının yapılandırılmasını sağlamak için eğitim ile ilgili yönetmelik, yönerge ile usul ve esasları hazırlamak,
  5. Sorumlu birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ile usul ve esasları kontrol etmek,
  6. Eğitim Komisyonu'nda raportörlük yapmak; bu komisyonda alınan kararları yazmak, korumak ve arşivlemek,
  7. Yapılandırma, program açma ve müfredat güncelleme çalışmaları AKTS Kurum Koordinatörü tarafından koordine edilmektedir.