Değişim Programları Birimi Görev Tanımı
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Birim

Dış İlişkiler Ofisi

Birim

Değişim Programları Birimi

 1. Mevlana Değişim Programı, Proje Bazlı Mevlana Değişim Programı ve PAK-TÜRK Proje Programı'nın koordinasyonunu, uluslararası iş birlik ve protokolleri, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 2. Yükseköğretim Kurumları ile Erasmus değişim programında kurumlararası anlaşma, Mevlana ve Farabi değişim programlarında protokol çalışmaları yapmak,
 3. Farabi Değişim Programı kapsamında giden öğrenciler/akademik personel/idari personel ile ilgili işlemleri yürütmek,
 4. Değişime katılan öğrencilerin burs (Gazi Üniversitesi'nden başka üniversitelere giden öğrenciler) işlemlerinin takibini gerçekleştirmek,
 5. Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmek,
 6. Bilgilendirme toplantıları düzenlemek (Giden ve gelen öğrenciler için ayrı ayrı yapılmaktadır.)
 7. İlgili birimler için gerekli raporları (bilgi formu, ara rapor ve nihai rapor) hazırlamak,
 8. Üniversitenin Erasmus kurumlararası anlaşmaları çerçvesinde gelen değişim öğrencilerinin ve Erasmus Komisyon kararları doğrultusunda gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütmek,
 9. Değişim Programları'nı üniversite içinde tanıtmak, tanıtım materyallerini hazırlamak,
 10. İlgili üniversiteler ile yazışmaları yürütmek; kurumlararası anlaşmalşarın imza süreçlerini takip etmek,
 11. Personel hareketliliği kapsamında giden personelin başvuru, değerlendirme ve seçim süreçlerini, gitmeye hak kazanan personelin idari işlemlerini yürütmek,
 12. Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı Türk Ulusal Ajansı'nın koyduğu kurallar çerçevesinde Avrupa Birliği Erasmus+ programını üniversitemiz bünyesinde yürütmek,
 13. Öğrencilerin Erasmus dönemlerinde aldıkları derslerin tanınması ve giden-gelen öğrencilere daha kapsamlı oryantasyon düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.