Ortak ve Seçmeli Dersler Birimi Görev Tanımı
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Birim

Eğitim Planlama ve Geliştirme Ofisi

Alt Birim

Ortak ve Seçmeli Dersler Birimi

  1. Alan dışı seçmeli ders önerilerini toplamak,
  2. Alan dışı seçmeli derslerin açılması, şubelendirilmesi, kontenjanların belirlenmesi, ders gün, saat ve mekanlarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
  3. Üniversite havuzunda açılmasına karar verilen alan dışı seçmeli derslerin ders tanımlama formlarının Eğitim Planlama birimi aracılığı ile Eğitim Kopmisyonu'na sunulmasını sağlamak,
  4. Üniversite havuzunda açılmasına karar verilen alan dışı ve ortak seçmeli derslerin listesini, ders tanımlama formlarını ve derslere ilişkin varsa diğer bilgilerini Ortak ve Seçmeli Dersler biriminin internet sayfasında ilan etmek.