Duyurular

Gazi Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Çevrim İçi Ölçme ve Değerlendirme Esasları uyarınca ara sınav ve mazeret sınavları ÖYS üzerinden sınav aktivitesi kullanılarak yapılabilecektir. Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri her bir akademik birimin ilgili kurullarınca alacağı kararlar göz önünde bulundurularak çevrim içi sınavın yanısıra performans görevi, ödev, proje gibi alternatif etkinliklerle de gerçekleştirilebilir.

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM) tarafından yönetilen ÖYS üzerinden tamamen çevrim içi ortamda yapılacak olan mazeret sınavları, sistemdeki yoğunluk dikkate alınarak sınav takviminde belirtilen şekilde iki grup hâlinde, iki haftalık süre içerisinde tamamlanacaktır.

Üniversitemizin ‘ortak ders' uygulamalarının sonucu olarak;

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin mazeret sınavı 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 10.30'da,

2- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Türk Dili dersinin mazeret sınavı 17 Aralık 2020 Perşembe günü saat 14.00'de,

3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kriterleri uyarınca Türkçe programların müfredatında bulunan yabancı dil derslerinin; mazeret sınavları 19 Aralık 2020 Cumartesi günü 1. sınıflar için saat 10.00-12.00 arasında, 2. sınıflar için saat 13.00-15.00 arasında, 3. sınıflar için saat 16.00-18.00 arasında, 4. sınıfların Tıp, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için saat 18.30-20.30 arasında, Spor Bilimleri, Fen ve Teknoloji Fakültesi öğrencileri için saat 19.00-21.00 arasında,

4- Alan dışı seçmeli derslerin; mazeret sınavları 18 Aralık 2020 Cuma Günü saat 18.00'de,

Yapılacaktır. Bilgilerinize