Misyon Vizyon

Misyon

Kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek; etkin eğitim-öğretim sağlamak, liderlik yapabilecek, milli, manevi, öncü araştırmalarla bilgiyi üreterek, paylaşarak ve günlük hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Disiplinler arası ve nitelikli eğitim-öğretim olanaklarıyla üst düzey eğitim sunan, eğitim-öğretime hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir birim.