İletişim
Birim

Telefon Numarası

Koordinatör Sekreteri

202 25 83

 

 

 

 

Ortak ve Seçmeli Dersler Birimi 202 89 72        
Ölçme Değerlendirme Birimi 202 20 87 202 20 62      
Eğitim Planlama Birimi 202 38 82        

Protokoller Birimi

202 89 55

 

 

 

 

Değişim Programları Birimi - Erasmus

202 2084

202 3856

202 2085

 202 2082

 202  2083

Değişim Programları Birimi - Farabi

202 26 01

202 26 01

202 38 58

 

 

Değişim Programları Birimi - Mevlana

202 2841

202 2840

202 2344

 

 

Uluslararası Öğrenci Birimi

202 38 54 

202 38 59

 

 

 

YÖK Bursluları Birimi (ÖYP)

202 89 71 

202 89 72